Loading...

 

واحد تخصصی بازاریابی

 

n1

 

 

 

 

 

 

 

بازاریابی و فروش

 

تمرکز اصلی تیم های تخصصی کارشناسی بازاریابی و فروش در همای تهران با تکیه بر اصل مشتری مداری و جلب رضایت مطلق آنان استوار است. بنابراین، شناخت کافی مخاطب و دست یابی به درک واقعی از نیازهای آنان بر اساس اصول علمی و تجربه ی حرفه ای و شفافیت در قول و عمل، محور های اصلی اندیشه و کار این تیم های تخصصی است. ما بر این باوریم که تنها از طریق این شناخت و صداقت در عملکرد می توانیم در ارایه ی خدمات متفاوت به مشتریان، اعتماد کافی و رضایت را کسب کرده و با تعهد به حفظ و تضمین کیفیت این ارتباط، وفاداری آنان را به مجموعه ی همای تهران، جلب نماییم. تیم بازاریابی و فروش همای تهران با تکیه بر این باورها یقین دارد که با شیوه های علمی متداول جهان مدرن همگام بوده و با شناخت کافی از بافت ها و نیازهای جامعه رو به رشد امروزی ایران، به گونه ای متفاوت و ممتاز پاسخگوست. به همین لحاظ، روند ارتباط و مدیریت فروش پروژه های شرکت و همچنین فروش واحدهای برون سازمانی، از آغاز تا پایان به طور کامل توسط تیم بازاریابی و فروش شرکت همای تهران انجام می شود.

 

 

trade