Loading...

 

واحد تخصصی روابط عمومی و تبلیغات

 

n1

 

 

 

 

 

 

 

واحد تخصصی روابط عمومی و تبلیغات

 

واحد ارتباطات و بازاریابی، یکی از واحدهای بسیار فعال و پویای همای تهران است که با داشتن زیر مجموعه ی کارآمد، شریان های ارتباطی شرکت را راهبری می کند. هر کدام از این مجموعه ها با بهره گیری از نیروی انسانی و کارشناسی خود با بهره گیری از دانش و تجربه روزآمد، روند ارتباطات روان و سالم را برای نیل به اهداف شرکت و خلق ارزش های انسانی فراهم می سازد.

 

trade

 

روابط عمومی

 

در شرکت همای تهران تیم روابط عمومی فعال ما، با ارتباطات گسترده درون سازمانی و برون سازمانی خود، بسترهای مناسب برای دست یابی به شناخت صحیح و تجزیه و تحلیل منطقی و واقعی از هر پدیده را فراهم می سازد. اطلاع رسانی صریح و شفاف، توسعه روابط انسانی ارزشمند در میان همکاران و واحدهای مرتبط با جامعه، عملکرد ارزش محور تیم روابط عمومی است که بر اساس اهداف و استراتژی ترسیم شده همچون آیینه ای شفاف عمل می کند. اطلاع رسانی عمومی و اختصاصی به مشتریان از عملکرد و توانمندی های مجموعه، روند پیشرفت پروژه ها، بیان روشن فرصت ها و تهدیدها و چگونگی تحقق اهداف تبیین شده، گوشه های دیگری از کار تیم روابط عمومی همای تهران اس

 

trade

 

خلاقیت و تبلیغات

 

همای تهران بر اساس اهداف و استراتژی های تبیین شده از طریق مطالعه و تحقیقات بازار، پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصله توسط کارشناسان حرفه ای و با بهره گیری از مشاوران بین المللی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار تیم خلاقیت و استودیو دیزاین و تبلیغات قرار می دهد. سازماندهی و تشکیل تیم حرفه ای یکی از ابتکارات کارآمد مجموعه است که روند خلاقیت، برنامه ریزی و اجرای ارتباطات و تبلیغات هدفمند، منسجم و متمایز را تسهیل نموده و حاصل کار آن طی چند سال گذشته به نتایج درخشانی رسیده است. تمایز، نوآوری، استاندارد سازی، مطالعه و شناسایی ظرفیت ها و فضاهای جدید برای اجرای کمپین های اختصاصی ارتباطی، با محوریت آگاه سازی مخاطب و حفظ ارزش های انسانی و اجتماعی، سر فصل های مهم و قابل توجه کار و خلاقیت این تیم است.

 

trade